Avtalevilkår

Avtalevilkår

Bygarasjen AS
Henrik Ibsens gate 2
3724 Skien
E-postadresse: post@bygarasjen.no
WWW: http://www.bygarasjen.no
Tlf.nr. +35 58 10 00
Orgnr. NO890 427 332

Vilkår og betingelser

Bygarasjen AS har rett til å endre disse vilkårene under forutsetning av at brukeren informeres om slike endringer med 30 dagers varsel før forandringen trer i kraft. Underretning om endrede vilkår skjer med e-postmelding.

Innledning

Denne avtalen inngås mellom Bygarasjen AS som tilbyder av tjenesten Sweb portal(«Tjenesten») og brukeren («Kunden»). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Slik aksept og inngåelse gis ved at Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert. Dette skjer ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk. Tjenesten kan kun brukes til betaling av parkeringsavgifter etter at avtale er inngått via Tjenesten med parkeringsanlegg med bom som tilbyr tjenesten. Bygarasjen AS er ikke ansvarlig for Kundens skade hvis en teknisk funksjon ikke fungerer, som f.eks. betalingsfunksjon, mobiltelefonoperatør eller e-postleverandør.

Betaling

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten må Kunden registrere et kredittkort. Avtalen gir Kunden rett til å benytte Tjenesten til å betale for parkering. Kunden godtar at registrerte kredittkort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen for parkering beregnes straks parkeringen er avsluttet. Det er Kundens ansvar at det registrerte kredittkortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

Ved kjøp er det:

  • Kundens ansvar å registrere korrekt registreringsnummer på kjøretøyet.
  • Kunden er ansvarlig for å orientere seg om de til enhver tid gjeldene priser for parkering i Bygarasjen.
  • Kunden er ansvarlig for å orientere seg om parkeringsanleggets åpningstider.
  • Kunden er ansvarlig for å sikre at kjennemerket foran på kjøretøy er lesbart på parkeringsanlegg hvor kjennemerke er ID bærer. Dersom kjennemerket ikke er lesbart, må kunden benytte ordinære betalingsløsninger og parkeringen vil ikke bli registrert i Tjenesten.
  • Registrering av kredittkort og betaling blir behandlet av Nets som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk. Det vil ikke bli lagret opplysninger om kredittkort i Tjenesten.
  • Ved utsendelse av manuell faktura blir et administrasjonsgebyr på kr 49,- lagt til.

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtalen gjennom skriftlig henvendelse til Bygarasjen AS. Bygarasjen AS kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom Bygarasjen stanser å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig, eller av andre årsaker ikke oppretteholder Tjenesten. Ved opphør av Avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Behandling og bruk av personopplysninger

Behandling av personopplysninger er i Norge regulert i en egen lov, lov om behandling av personopplysninger av 14. april 2000 nr. 31 med tilhørende forskrifter. Dette regelverket oppstiller krav til behandling av personopplysninger, og ivaretar din rett til å bli beskyttet mot utidig innblanding i ditt privatliv. Samtidig gir den deg mulighet til å få kontroll og oversikt over opplysninger og informasjon virksomheter har om deg.

Bygarasjens bruk av personopplysninger

Bygarasjen AS tar personvern på alvor fordi det handler om respekt for deg som kunde. Vi behandler personopplysninger i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. Informasjon om personvern finner du på datatilsynet.no. Opplysningene som Bygarasjen AS mottar om deg vil brukes for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg. Dette reguleres i personopplysningsloven §8a.  
Det registreres ingen personopplysninger for statistisk bruk. Kjøpsinformasjon registreres og lagres for å kunne dokumentere kjøp.
Bygarasjen AS er behandlingssansvarlig for personopplysningen i tjenesten. Bygarasjen AS har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og tilgang til informasjonen er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten Sweb har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten, må Kunden oppgi følgende opplysninger som også lagres:
Epostadresse benyttes som brukernavn i tjenesten
Registreringsnummer på kjøretøyet benyttes for å knytte parkering til kjøretøy
Noen få sifre fra kredittkortnummer benyttes for at Kunden selv kan gjenkjenne hvilket av sine kredittkort som er registrert i Tjenesten.
Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg som følger av personopplysningslovens §18. Dersom de er uriktige, ufullstendige eller irrelevante, kan du når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte Bygarasjen på e-post post@bygarasjen.no.